Gümrük Mevzuatı

GÜMRÜK
Kazakistan'a giriş esnasında sizden iki adet form istenir. Bu formlar genellikle doldurmanız için
uçakta sizlere dağıtılır. Giriş ve çıkış olmak üzere 2 parça olan bu form pasaport kontrolüne
geçmeden doldurulmalıdır. Formun giriş bölümünü pasaport görevlilerine teslim edip diğer parçasını
çıkış yapana kadar muhafaza etmeniz gerekmektedir. Bu form içerisinde; pasaport bilgileriniz,
deklare edeceğiniz eşyaların listesi, ziynet eşyalarınızın listesi ve üzerinizde bulunan döviz miktarı
vs. hakkında bilgiler sorulmaktadır. Pasaport kontrolü esnasında bu iki form kontrol edilerek
damgalanır. Ülkeden çıkmada evvel, aynı formdan bir adet daha düzenlemeniz gerekmektedir. Çıkış
esnasında, tekrar gümrük görevlileri tarafından doldurduğunuz form, girişteki form ile
karşılaştırılacaktır. Beraberinizde getirdiğiniz ziynet eşyalarının ülke içerisinde satımı ve belge
üzerinde bulunan miktardan daha fazla döviz ile yurt dışına çıkmanız yasaktır. Yurt dışına çıkarken
yanınızda taşıyabileceğiniz maksimum miktar 3.000 Usd'dir.