“2025 İş Yol Haritası” kapsamında 421 milyar tenge tahsis edilecek

06 / 11 / 2019 - Hükümet toplantısında konuşan Kazakistan Milli Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov, bu yıl tamamlanacak olan “2020 İş Yol Haritası” Programı yerine Bakanlığın yeni bir program taslağını hazırladığını bildirdi. Yeni programda amaç ve hedeflerinin aynı kaldığını, destek araçlarının geliştirildiğini dile getiren Dalenov, “Birinciden, döner sermaye kredi miktarı 60 milyondan 360 milyon tengeye arttırıldı. İkinci olarak, finansmana daha kolay erişim imkanı sunulacak. Bunun için küçük finans kuruluşlarının verdikleri kredilerde faiz desteği sağlanacak ve garanti verilecek. Üçüncü olarak, programa katılacak işletmeler için istihdamı ve ödenen vergi miktarını arttırma talepleri geliştirilmektedir. Dördüncüden, girişimcilere her etapta verilen destek hizmetleri arttırılacaktır. Bunların içinde eğitim, kredi alırken evrakların hazırlanmasında yardım, ürün pazarlama zincirinin oluşturulmasnda destek de yer alıyor.” diye konuştu.   

“2025 İş Yol Haritası” Programının uygulanmasıyla KOBİ’lerin MG’deki payının %35’e büyümesinin amaçlandığını ifade eden Ruslan Dalenov, yeni programın hayata geçirilmesi için 421 milyar tenge tahsis edileceğini bildirdi.