Almatı’da “Sağlık Sektöründe İnovasyonlar” Uluslararası Forumu düzenlenecek

05 / 11 / 2019 -  7-8 Kasım tarihlerinde Almatı’da “Sağlık Sektöründe İnovasyonlar” konulu uluslararası forum düzenlenecektir.

Forumda, tıpta dijitalleşme, biyotıp, biyoteknolojiler, kardiyloji, nöroloji, cerrahide robot kullanımı, uyku tıbbı, tanı, organ nakli, radyoloji, nükleer tıp vs. konular tartışılacaktır. Foruma Türkiye, İsrail, ABD, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Macaristan, Japonya,  Malezya, Rusya vs. ülkelerden tıp uzmanları katılacaktır.