Cumhurbaşkanı Tokayev’in “Ulusa Seslenişi”

02 / 09 / 2019 - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, Kazak halkına hitaben yaptığı “Ulusa Seslenişi”nde , Elbaşı, Birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in hazırladığı “Ulus Planı”nın tamamıyla hayata geçirilmesi ve Ulusal Modernizasyon Komisyonu’nun çalışmalarının yeniden canlandırılması gerektiğini belirtti. Siyasi sistemde “Güçlü Cumhurbaşkanı – Etkili Parlamento – Sorumlu Hükümet” formulünün istikrarlı bir hükümetin temelini oluşturduğunu dile getiren Tokayev, vatandaşların taleplerini zamanında ve etkili bir şekilde karşılayan “Duyarlı Bir Devlet” kurulması hedeflendiğini söyledi. Vatandaşların haklarının ve güvenliğinin korunması için yargı ve güvenlik sistemlerinde köklü reformların gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, “Cinsel taciz, pedofili, uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, kadına yönelik şiddet ve çocuklar başta olmak üzere şahsa yönelik diğer her türlü ağır suçlar karşılığında verilen cezanın acilen ağırlaştırılması gerekiyor. Bu, Parlamento ve Hükümete talimatımdır.” diye konuştu. Yasa dışı av vakalarının da yaygınlaştığına dikkat çeken Tokayev, konuyla ilgili mevzuatta iki ay içinde normları sıkılaştıran değişikliklerin yapılmasına dair talimat verdi.

Yolsuzlukla mücadele kapsamında, yolsuzluk vakasının yaşandığı kurumlarda birinci yöneticinin sorumluluğunun yasallaştırılması gerektiğini belirten Kasım-Jomart Tokayev, güvenlik sisteminin de tamamıyla yeniden yapılanmasının güncel konulardan biri olduğunu altını çizerek söyledi. İçişleri Bakanlığı sistemindeki reformlar için önümüzdeki üç yıl içinde 173 milyar tenge tahsis edilecektir.

Ülke ekonomisi ile ilgili olarak ise, hammadde bağlılığından kurtularak, ekonominin çeşitlendirilmesinin devam etmesi hedeflenmektedir. KİK’lere ilişkin olarak Cumhurbaşkanı, devletin ekonomideki payını azaltmak amacıyla KİK’lerin kurulmasına moratoryum uygulandığını hatırlattı. Ayrıca, üç ay içinde kamu holdinglerinin ve ulusal şirketlerin etkinlik analizinin yapılmasına dair talimat veren Tokayev, aynı zamanda stratejik sektörlerde faaliyet gösteren KİK’lere yaklaşımın titiz olunması gerektiğini belirtti.

Fiyat ve tarife oluşumu konularında da duyarlı olunması gerektiğinin önemini belirten Cumhurbaşkanı Tokayev, en çok rağbet gören rotalarda uçak biletlerinin Avrupa’dakilere nazaran %30’a kadar varan oranlarda pahalı olmasının nedenini sorguladı. Tren biletlerinde de suni kıtlığın yaratıldığı dile getiren Tokayev, bu sektörlerde acilen düzen sağlanmasının önemini vurguladı.

“Simple things” ekonomisinin geliştirilmesi konusu üzerinde duran Kasım-Jomart Tokayev KOBİ’lerin gelişmesine de ağırlık verilmesini istedi. Ocak 2020’den itibaren KOBİ’lerin denetiminin üç yıllık süreyle yasaklanacağını söyleyen Cumhurbaşkanının üzerinde durduğu diğer bir konu da, turizmin gelişmesidir.

Cumhurbaşkanı Tokayev’in “Ulusa Seslenişi”nde açıklama yaptığı diğer konular arasında, tarım sektörü, dijital ekonomi, adaletli vergilendirme ve finansal düzenlemeler, eğitim, sağlık, kültür, emeklilik sistemi, yerel yöneticilerin çalışmaları, kentleşme, konut politikası ve diğer konular yer alıyor.