1. Kategori yabancı işgücü çalışma izin süresi değişti

Kazakistan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 28 Şubat 2018 tarih ve 75 sayılı yönergesiyle Yabancı İşgücünü Çalıştırma İzinlerinin Veriliş ve (veya) Uzatma Usul ve Esasları’nda yapılan değişikliklere göre 27 Mart 2018 tarihinden itibaren birinci kategori işgücü için izinler işverenin dilekçesi üzerine bir, iki veya üç yıl uzatabilme hakkıyla bir, iki veya üç yıl için verilmektedir. Bu değişiklik yapılmadan önce izin her sene on iki ay daha uzatma hakkıyla on iki ay için verilirdi. Birinci kategoriye üst yöneticiler ve yardımcıları girmektedir.

İkinci, üçüncü ve dördüncü kategoriler ve ayrıca mevsimlik yabancı işçiler için ise kurallar değişmemiştir.

İşverenin veya yetkilendirdiği kişinin yabancı işgücü çalıştırma iznini almak için “e-Belgelendirme” sistemi aracılığıyla veya yerel yürütme organına sunacağı başvuru dilekçesi formunun da yenilendiği bildirildi.