1 Temmuz’dan itibaren kamu ihalesi düzenleme usulü değişecek

Kamu İhalesi Düzenleme Usul ve Esasları’nda 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek değişikliklerle inşaat sektörü ile ilgili alımlarda yolsuzluk riskinin azaltılması ve işlemlerin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

Birinci olarak, devlet ihalesi web-portalı üzerinden doldurulacak Konsorsiyum Anlaşması örneği onaylanmıştır.

İkinci olarak, inşaat sektöründeki iş alımlarında iş deneyimi tevsik usulü net bir şekilde belirlenmiştir.

Üçüncü olarak, işverenin teknik şartnamede satın alınan mal ve hizmetlerin varsa ulusal standartlarını, yoksa devletlerarası standartları gösterme zorunluluğu getirilmiştir.

Dördüncü olarak, tedarikçilerin mal ve hizmet tedarikinde menşe sertifikasını ibraz etme zorunluluğu getirilmiştir.

Ticari mal Kazak menşeli ürün ise tedarikçi ST-KZ sertifikasını, ithal ürün ise menşei ülkesi yetkili kurumu tarafından verilen menşei sertifikasını sunmalıdır.