10 yıl içinde Kazakistan nüfusu 2,5 milyon kişi arttı

Mayıs ayı başı itibariyle Kazakistan’ın nüfusu yıl başındaki verilere nazaran %0,4’lük, 2017 yılının başına nazaran da %1,8’lik artışla 18,2 milyon kişiye ulaştı.

Nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgeler ise, Güney Kazakistan – 3 milyon kişi (toplam nüfusun %16,2’si), Almatı eyaleti – 2 milyon kişi (%11,1), Almatı şehri – 1,8 milyon kişi (%10).

2017 yılı başına nazaran en yüksek nüfus artış oranları Astana (%7,1), Almatı şehri (%3,9) ve Mangıstau eyaletinde (%3,6) kaydedildi.

Ülke nüfusunun %57,5’i şehirlerde, %42,5’i de kırsal kesimde yaşamaktadır. %48,4’ü erkek, %51,6’sı kadındır.

Ülke genelinde ortalama yaşam süresinin en uzun olduğu Astana ve Almatı’da bu gösterge sırasıyla 76,2 ve 76 yıldır. Ortalama yaşam süresinin 74,3 yıl olduğu Mangıstau eyaleti ise üçüncü sıradadır.