2018 yılında Kazakistan’da Özel Sektörü Desteklemek Amacıyla 39 Milyar Tenge Tahsis Edilecek

Milli Ekonomi BakanıTimur Suleymenov, 2018 yılında “2020 Özel Sektör Yol Haritası” çerçevesinde özel sektörü desteklemek amacıyla 38,8 milyar tenge tahsis edileceğini açıkladı.  

Yeni projelerin uygulanması için de bakanlık tarafından 12,2 milyar tengelik bütçe talebinin hazırlandığını bildiren Timur Suleymenov, Akmola eyaletinin işadamları için 1,8 milyar, Aktöbe eyaleti 1,3 milyar, Atırau eyaleti 589 milyon, Jambıl eyaleti 1,2 milyar, Batı Kazakistan 1,3 milyar, Karaganda eyaleti 1 milyar, Mangıstau eyaleti 854 milyon tenge, Pavlodar eyaleti 1 milyar, Kuzey Kazakistan 1,4 milyar, Güney Kazakistan işadamları için 1,5 milyar tengelik kaynak ön gördüklerini dile getirdi.

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Suleymenov, kitlesel girişimcilik programının uygulanmasında işadamlarının karşılaştıkları sorunları da aktardı. Milli Ekonomi Bakanı, “Şimdiye kadar geçerli olan program şartlarına göre, bütçe kaynaklarıyla ticari amaçlı olmayan konut ve arsaların alınması yasaktı. Programın işsizlere ve serbest meslek sahiplerine yönelik olduğu dikkate alınırsa, bu kategori vatandaşların pahalı olan ticari amaçlı gayrimenkulü satın almaları mümkün değildi. Bundan böyle ise, ticari amaçlı olmayan gayrimenkul satın alarak bir yıl içinde ticari amaç doğrultusunda değiştirebilirler.” diye konuştu.

Alınan tedbirlerin KOBİ sektörünü olumlu yönde etkilediğine dikkat çekenTimur Suleymenov, İstatistik Komitesi’ne atfen bazı verileri açıkladı. 2017 yılı sonu itibariyle faal KOBİ sayısı 2016 yılına nazaran %3,6 artarak 1,1 milyona ulaştı. Geçen yılın ilk dokuz ayında istihdam bir önceki yıla kıyasla %2,6 artarak 3,1 milyon kişiye çıktı. KOBİ’lerin üretimi 2016 yılına nazaran %28,5 artışla parasal değeri Ocak-Eylül 2017 döneminde 14,4 trilyon tengeyi oluşturdu.