2019’da tamamlanacak en büyük projeler

26 / 12 / 2018

     Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma Bakanlığı 2019 yılında Kazakistan’da 113,3 milyar tengelik 11 büyük projenin hayata geçirileceğini açıkladı.

     Karaganda eyaletinde 29,2 milyar tengelik ferrosilisyum üretim projesi hayata geçirilmekte olup fabrikanın yıllık kapasitesinin 96.000 ton olması öngörülüyor. 500 kişiye istihdam sağlanması planlanmaktadır.

     Büyük bir proje daha Kızılorda eyaletinde uygulanmakta. 28,7 milyar tengelik proje çerçevesinde 2,5 bin ton günlük kapasiteli çimento fabrikası kuruluyor.

     Önümüzdeki sene ayrıca, Jambıl eyaletinde inşa edilmekte olan 22,8 milyar tengelik madencilik tesisi işletime açılacaktır. Bunun yanı sıra eyalette altın yataklarının işletilmesi devam edecektir.

     Pavlodar eyaletinde ise tren tekerleklerini üretecek fabrikanın açılması planlanmakta olup, proje maliyeti 12,3 milyar tenge olarak değerlendirilmektedir.