2019 yılı için MCI belirlendi

24 / 12 / 2018

     Kazakistan Cumhuriyeti’nin 30 Kasım 2018 tarih ve 197-VI sayılı Yasası ile 2019-2021 Yılları İçin Milli Bütçe onaylanmış olup, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, asgari aylık ücret 42.500 tenge, devlet garantili en düşük emekli ödeneği 16.037 tenge, asgari emekli maaşı 36.108 tenge, para cezası, sosyal ödenek, vergi ve bütçeye tahsil edilecek diğer tutarların hesaplanmasında kullanılan MCI (Monthly Calculation İndex) 2.525 tenge, esas sosyal ödeneklerin hesaplanmasında kullanılan asgari yaşam tutarı 29.698 olacaktır.