2021 yılında Kazakistan’da uygulamaya konulacak düzenleme ve yenilikler

28 / 12 / 2020


·        MCI, asgari maaş vs.


1 Ocak 2021 tarihinden itibaren:

-      Asgari maaş 42 500 tenge;

-      Asgari devlet temel emekli maaşı 18 524 tenge;

-      Asgari emekli maaşı 43 272 tenge;

-      MCI (Monthly Calculation İndex, para cezası vs. hesaplamalarda kullanılıyor) 2 917 tenge;

-      Temel sosyal ödeneklerin hesaplanmasında kullanılan yaşam maliyeti 34 302 tenge olacaktır.

Emekli maaşı 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren %7 zamlanacaktır.


·        Vergi affı


Vergi Kanunu’nda yapılan değişikliklerle gerçek kişi olan vergi mükelleflerinin 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle mevcut gecikme faizi silinecektir.

      

·        Kazakistan’da 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren aşamalı olarak genel beyanname uygulamasına geçilecektir.

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayacak 1. etapta kazançlarını aşağıdaki kişiler şahsi kazançlarını beyan etmeye başlayacak:

yetkili makamlarda bulunan devlet memurları ve eşleri, devlet fonksiyonlarını yerine getirmekle yetkilendirilmiş şahıslar ve eşleri, devlet fonksiyonlarını yerine getirmekle yetkilendirilmiş şahıslarla eşit pozisyonlarda bulunan şahıslar ve eşleri; “Kazakistan Cumhuriyeti’nde Seçim Yasası”, “Yolsuzlukla Mücadele Yasası”, “Bankacılık ve Bankacılık Faaliyetleri Yasası”, “Sigortacılık Yasası”, “Menkul Kıymetler Yasası” gereği beyanname vermekle yükümlü şahıslar.


·        Tüketici haklarının korunması


Tüketici Haklarını Koruma Birleşik Enformasyon Sistemi uygulamaya konulacak. Hakları çiğnenen tüketici bu sistem üzerinden üretici, satıcı veya mahkeme öncesi aracıya başvurabilecektir.


·        Yabancı işgücü


Mevsimlik yabancı işgücü çalışma izni alma veya süresini uzatma harç meblağı değişecek.

90 takvim gününe kadar MCI’nin 12 katı;

180 takvim gününe kadar MCI’nin 24 katı;

270 takvim gününe kadar MCI’nin 36 katı;

365 takvim gününe kadar MCI’nin 48 katı olacak.


Ayrıca mevsimlik çalıştırılmasına izin verilecek yabancı işçilerin meslekleri belirlendi.


·        Reklam


Dış mekan (görsel) reklamları milli standartlara uyacaktır.


·        Tıp


İlaç üretiminde iyi üretim uygulamalarına (GMP) uyum sağlanacaktır.


·        Eğitim


Eğitim kuruluşları tarafından verilen diploma, sertifika, mezuniyet belgeleri vs. belgelerin eklerinde (transkript) QR kod kullanılacaktır.


·        Mikrofinans kuruluşlarının belgelendirilmesi


Mikrofinans ve kredi kuruluşları ile lombardların faaliyeti yeni kurallara göre belgelendirilecek.

Lisans ücreti:

1.   Lisans alımı için MCI’nin 30 katı;

2.   Lisans süresinin uzatılması için lisans ücretinin %10’u kadar;

3.   Lisansın ikinci suretinin alınması için MCI’nin 30 katı.


·        İdari Suçlar Sicili


İdari suç davasını açma veya inceleme yetkisi olan kurumlar Birleşik İdari Suçlar Sicili’ni tutacaktır. Sicil; elektronik formatta idari suçlar, failleri, davalar ve alınan kararlara ilişkin bilgileri içerecektir.