2022 yılı için yabancı işgücü kotası belirlendi

Kazakistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı için yabancı işgücü kotasını 28 bin 300 kişi (çalışabilir nüfusun %0,31’i) olarak belirledi. 

1 243 adet çalışma izni birinci kategori (yöneticiler ve yardımcıları), 6 499 adet ikinci (bölüm yöneticileri), 13 887 adet üçüncü (uzmanlar) ve 3 421 adet dördüncü kategoriye (kalifiye işçiler) göre çalıştırılacak işgücü için verilecek. Mevsimlik işlerde 3 302 kişinin çalıştırılabileceği açıklandı. 

2021 yılında kota 29 bin 300 kişi olarak belirlenmiş olup yabancı işgücü çalıştırma izni ve uzatılan izin sayısı 18 bin 200 adedi oluşturdu. 

1 Ocak 2022 tarihi itibariyle ülkede istihdam edilen yabancı uyruklu vatandaş sayısı 14 bin 932 kişiyi oluşturdu.