Akmola eyaletinde toplam 200 milyar tengelik yatırım projeleri yatırımcı bekliyor

Akmola eyaletinde toplam maliyeti 201 milyar tengeyi aşan 7 proje yatırımcı bekliyor.

Akmola Eyalet Valiliği’nin bildirdiğine göre, bunlardan ikisi stratejik projeler olup, biri tahıl ekim alanlarının 160 binden 500 bin hektara kadar genişletilmesi ile ilgili 26,2 milyar tengelik proje. İkincisi de 6 bin baş hayvan kapasiteli besleme tesisinin inşaatına ilişkin 1,8 milyar tengelik projedir.

İki proje daha doğrudan yatırım gerektirmektedir. Biri, Hindi eti üretim tesisinin kurulması ile ilgilidir. Proje maliyeti 10,6 milyar tenge olup, ihtiyaç duyulan tutar 8,8 milyar tengedir. Tesiste 7,7 bin ton canlı hayvan ve 6,2 bin ton et üretilebilecek. İkinci proje, 86,6 milyon dolarlık 120 bin ton kapasiteli tahıl derin işleme biyoteknoloji kompleksidir.

Kalan 3 proje ise altyapı projeleridir. 126,4 milyar tengelik bir proje ile Kökşetau’da 180 megavat elektrik ve 450 GCal/saat ısı kapasiteli termik elektrik santralinin inşa edilmesi planlanmaktadır. Kökşetau’da ayrıca su arıtma tesislerinin tadilatı ve genişletilmesi için 2,4 milyar tengeye ihtiyaç duyulmaktadır. 5,7 milyar tengelik bir proje ile daha, yeni kanalizasyon arıtma tesislerinin inşası öngörülmektedir. Proje için ihtiyaç duyulan tutar ise 4,5 milyar tengedir.