Almatı’da BM binasının açılışı yapıldı

     Birleşmiş Milletler ofisleri için Almatı’da yeni binanın açılışına katılan Almatı Şehir Valisi Baurjan Baybek, “Almatı’da 29 Başkonsolosluk ve ticaret müşavirliği, 60’tan fazla çokuluslu şirketin ofisleri bulunmaktadır. Kazakistan barışçıl ve güvenilir bir ülkedir. Şehrimizi uluslararası kuruluşlar için bölgesel bir merkez haline getirmek için sistemli çalışmalar yapıyoruz.” diye konuştu.

     UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Müdürü Afshan Khan ise, Almatı’daki yeni ofisin BM bölge temsilciliklerinin verimli çalışmalarına ivme kazandıracağını, Kazakistan’ın BM’nin gelişmesine katkıda bulunduğu gibi, BM temsilciliklerinin de Kazakistan’ın gelişmesine katkıda bulunacağını dile getirdi.