Almatı eyaletinde 2018 yılında uygulanacak turistik projeler

Almatı Eyalet Valiliği’nin bildirdiğine göre, 2018 yılında Almatı eyaletini ziyaret edecek turist sayısının 1,5 milyon kişiden 2 milyona yükseltilmesi, bu amaçla da iki büyük projenin uygulanması planlanmaktadır. 

Söz konusu olan, “Feniks” şirketinin Alaköl gölünün sahilinde kuracağı 10 milyar tengelik rekreasyonalanı projesi ve Enbekşi kazak ilçesinde günlük kapasitesi 5 bin ziyaretçi olan 64 milyar tengelik “Esik” kayak merkezi projesidir.

Ayrıca turizm sektörünün gelişmesi için alt yapının, özellikle turistik yerlere kadar götüren yolların durumunun çok önemli olduğu belirtilerek, bu yıl Uşaral-Dostık karayolunun temel tamiratının yapılacağı bildirildi. Balhaş gölüne kadar 140 km karayolunun tadilatı da yapılacaktır. Ayrıca Kolsay Gölleri’ne kadar uzanan karayolu tamir edilmiş olup, bu yıl yerel bütçeden sağlanan finansmanla Çarın Kanyonu’na kadar giden karayolunun 11 kilometresinin de tadilatının yapılacağı bildirildi.