Almatı eyaletinde bir güneş santrali daha kuruldu

03/03/2021 - Kazakistan’da toplam kapasitesi 1 685 megavat 116 yenilenebilir enerji kaynağı tesisi işletilmekte olup 2020 yılında 3,24 milyar kilovat/saat “yeşil” eneji üretildi. 

En son uygulanan “yeşil” projelerden biri, Almatı eyaletinin İli ilçesinin Jetıgen kasabasında kurularak 2020 yılında işletmeye açılan 50 megavat kapasiteli “Kaskelen 50 Mvt” güneş santralidir. Toplam bedeli 13,37 milyar tenge olan proje finansmanının %80’ini Kazakistan Kalkınma Bankası, kalan %20’sini proje sahibi Mistral Energy Ltd. karşıladı. “Kaskelen 50 Mvt” güneş santrali Bankanın finanse ettiği 6’ıncı “çevre dostu” projesidir. Bunların arasında iki güneş santrali yer alıyor. Kapçagay yakınlarındaki 100 megavat kapasiteli “Nurgisa” Güneş Elektrik Santrali ve Türkistan eyaletindeki 20 megavatlık “Jılga” Elektrik Santralidir.