Askeri Güç Sıralaması’nda Kazakistan 50. Sırada

     Global Fire Power portalının yayınladığı 2018 Yılı Askeri Güç Sıralaması’nda Kazakistan Azerbaycan’ı (53), Ermenistan’ı (84) ve Türkmenistan’ı (80) geride bırakarak 50. Sırada yer aldı. Kazakistan’ın listede sıralama komşusu olan ülkeler Angola (48), Suriye (49), Etiyopya (51) ve Filipinler’dir (52).

     136 ülkeden oluşan listenin en başında bulunan askeri güç liderleri olan ABD, Rusya ve Çin’i Fransa, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Türkiye ve Almanya takip ediyor.

     Liste hazırlanırken 55 farklı faktör göz önüne alındı. Ülkelerin sahip olduğu silah sayısı kadar silah çeşitliliği de hesaba katılırken, nükleer silahlar değerlendirme kapsamına alınmadı. Değerlendirme kriterlerine ülkelerin finansal durumları, coğrafik faktörler, lojistik esneklik, doğal kaynaklar ve yerel endüstri gibi birçok kriterler yansıtıldı.