“Astana” Uluslararası Finans Merkezi IPO’ya hazırlanıyor

“Mali Sektörün Yeniden Çalıştırılması” hedefi çerçevesinde Merkez Bankası’nın programı kapsamında 8 aktivitenin gerçekleşmesi öngörülüyor. Çalışmalar iş sektörüne uzun vadeli finansmanın sağlanması ve “Gerçek Kişilere Ödeme Gücünün Yeniden Kazandırılması ve İpotek Kredilerinin Yeniden Finansmanı Programı’nda Değişikliklerin Yapılması ile İlgili Yasa Tasarısı”nın hazırlanmasına yönelik olacaktır.

Kazakistan Cumhuriyeti Milli Ekonomi Bakanı Timur Süleymenov, 2018 yılında “Samruk-Kazyna”na bağlı birkaç şirketin hisselerinin halka arzı (IPO) yapılacağını bildirdi. Bunun yanı sıra Bakanlık tarafından bulunduğumuz yıl içinde 90 civarında çeşitli etkinlik düzenleneceğini dile getirdi.