Başbakan Sagintayev başkanlığında Yatırım Ortamını Geliştirme Konseyi oturumu yapıldı

30 / 11 / 2018

     Başbakan Bakıtcan Sagintayev başkanlığında düzenlenen Yatırım Ortamını Geliştirme Konseyi olağan oturumunda yürürlükteki çevre koruma yasalarının, atık yönetim stratejisi ve atık işleme alanında rekabetin geliştirilmesine ilişkin konular masaya yatırıldı. Ayrıca, 1 Ekim’de yapılan önceki oturumda yatırımcılar için eşit şartların ve rekabet ortamının sağlanması, tekelleşmeye karşı yasal normların geliştirilmesi gibi konularda Konsey üyelerinin öne sürdükleri öneriler ışığında bakanlıkların yaptıkları çalışmalarla ilgili raporları dinlendi.

     Oturuma katılan TÜKİB üyesi, Coca Cola Bottlers Kazakhstan Genel Müdürü Ahmet Ertin ve Konseyi’in diğer üyeleri gündem konularıyla ilgili öneri ve görüşlerini paylaştı.

     Başbakan Bakıtcan Sagintayev, ilgili devlet kurumlarını oturumda dile getirilen önerileri ileride uygulamak üzere etraflıca incelemekle görevlendirdi.