Başbakan Smailov, Aktau’daki turizm tesisi projesinin hızlandırılmasını istedi

Başbakan Alihan Smailov başkanlığında gerçekleşen Kazakistan Ekonomisinin Modernizasyonundan Sorumlu Devlet Komisyonu toplantısında vergilendirme ile ilgili konular masaya yatırıldı.


Toplantıda ayrıca, Kızılorda Eyaletinin Aral İlçesinde soda külü üretim fabrikasının inşaat projesi ele alındı. Proje kapsamında yaklaşık 140 milyar tenge yatırım çekilmesi, 700’den fazla kişiye daimi istihdam olanağının, soda külünde 300 bin ton kadar ithal ikamesinin sağlanması öngörülmektedir. Başbakan, fabrika için gerekli altyapının inşaatı için finansman kaynaklarının araştırılması ve yatırımların çekilmesi konusunda çalışmaların devam etmesine ilişkin talimatlar verdi.


Toplantıda gündeme getirilen diğer bir konu da, Aktau’da çok fonskiyonlu turizm tesisinin inşa edilmesi ile ilgilidir. Bu proje kapsamında 170 milyar tengelik yatırımın çekilmesi, 4.000 doğrudan ve dolaylı iş olanağının sağlanması, Mangıstau bölgesini ziyaret eden turist sayısının arttırılması öngörülmektedir. Başbakan, Kazakistan Kalkınma Bankası tarafından söz konusu projeye kredi tahsis edilerek, projenin hızlandırılması konusunda talimat verdi.