Benzinde Zam Beklentisi

     Bazı uzmanlar Rusya’nın yakıt pazarında yaşanan durumun Kazakistan’da akaryakıtta zama neden olabileceğine dair tahminlerde bulundu.

     Rusya’da 2019 yılı başından itibaren benzin ve dizel vergisinin iki kat artacağı bildirildi. Rus uzmanların tahminlerine göre, bu artışlar akaryakıt fiyatlarının yükselmesine de yol açacak.

     Bugünlerde Rusya’da 1 litre benzin fiyatının 44 ruble (250 tenge), Kazakistan’da ise 155 tenge olması Kazak ihracatçılar için Rus pazarının cazibesini arttırıyor. Komşu ülkede akaryakıtta zam beklendiği ve ayrıca Kazakistan’ın geçtiğimiz günlerde benzin ihracatına dair anlaşma imzaladığı dikkate alınırsa, Kazak benzinin cazip pazar olan Rusya’ya ihraç edilmesiyle iç pazarda akaryakıt kıtlığının yaşanabileceği ihtimali gözardı edilmiyor.

     Kazakistan Enerji Bakanlığı ise konuyla ilgili olarak, ülkenin akaryakıt pazarında durumun istikrarlı olduğunu, herhangi bir kıtlığın söz konusu olmadığını açıkladı. Depolanan akaryakıt mevcudunun en az 17 günlük ülke içi ihtiyaçları karşılamak için yeterli olduğu bildirildi.