Bilim ve iş adamlarına geniş kapsamlı inovasyonlar için hibe verilecek

08 / 11 / 2018

     Kazak Hükümeti Dünya Bankası ile birlikte 2016 yılından itibaren “Verimli İnovasyonların Teşviki” projesini desteklemektedir. Birkaç bölümden oluşan programın bir bölümü sosyal önemi olan inovasyonların desteklenmesine yöneliktir. Hibe programı, ağırlıklı olarak eğitim, sağlık, enformasyon ve iletişim, çevre koruma, yenilenebilir enerji kaynakları, tarım gibi alanları kapsamakta olup, dar gelirli insanların hayat şartlarının geliştirilmesine yönelik diğer alanlarla da ilgili inovasyon projeleri değerlendirilecektir.

     Projeleri için finansal destek almak isteyen bilim ve iş adamları 10 Aralık 2018 tarihine kadar Kazakça, Rusça ve/veya İngilizce başvuruda bulunabilir.

     Hibe programına katılım hakkında detaylı bilgiye www.fpip.kz sitesinden ulaşılabilir.