Çalışma Bakanlığı işverenlere verilen yabancı işgücü çalıştırma izni sayısını azaltmayı planlıyor

Kazakistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan direktif taslağı gereği 2023 yılında yerel yürütme organlarının işverenlere verdiği yabancı işgücü çalıştırma izni sayısını çalışabilir nüfusun %0,24’ü olarak belirlendi. 2022 yılı için bu oran %0,31’e eşitti. Önümüzdeki yıl için göçmen işçi çalıştırma kotası ise çalışabilir nüfusun %3,2’si olarak belirlendi.