Cumhurbaşkanı Nazarbayev Türk iş adamlarını Kazakistan’a davet etti

     Görüşmede Türk ekonomisinin %15’ini oluşturan ve tarım, gıda, jeoloji, madencilik, kimya sanayii, otomotiv sanayii, tekstil, hafif sanayi, PPP, sağlık ve eczacılık sektörlerinde faaliyet gösteren 25 şirketin yöneticileri hazır bulundu. 
TÜKİB adına Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Develioğlu katıldı.

     Türkiye’nin Kazakistan’in ilk 10 stratejik partneri arasında yer aldığını dile getiren Nursultan Nazarbayev, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2017 yılında %27 artarak 2 milyar dolara yaklaştığını, bu yılın ilk yarısında 820 milyon doları oluşturduğunu bildirdi. Kazakistan’ın bağımsızlık yıllarında Türkiye’nin Kazak ekonomisine doğrudan yatırımları 3 milyar doları aşarken, Kazakistan’ın Türkiye’ye yatırımları 940 milyon doları buldu.

     Kazakistan’da çeşitli sektörlerde Türk sermayesinin iştiraki ile iki bine yakın şirket faaliyet göstermektedir. 2012 yılından bu yana uygulanmakta olan “Yeni Sinerji” programıyla iki ülke iş adamlarına her türlü teşvik ve destek öngörülmüştür. Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in bildirdiğine göre, program kapsamında toplam 800 milyon dolarlık 23 proje uygulamaya alındı.   

     Kazakistan’da yatırım koşullarının iyileştirilmesine yönelik kapsamlı çalışmaların sürdürüldüğünü bildiren Cumhurbaşkanı Nazarbayev, yabancı iş adamları ve yatırımcılar ile etkin bir karşıklılı etkileşim için “Kazakh Invest” Ulusal Şirketi’nin kurulduğunu belirtti. Ekonominin öncelikli sektörlerinde hayata geçirilen projeler çerçevesinde kurumlar vergisi, arsa ve mülk vergilerinden muafiyet sağlandığını dile getiren Nazarbayev, maden ruhsatlarının alınmasında, yenilenebilir enerji kaynakları projelerinin uygulanmasında da kolaylıkların öngörüldüğünü ifade etti. Kazakistan’da kurulmuş olan 11 özel ekonomi bölgesinde ve 24 endüstriyel bölgede her türlü vergi ve diğer ayrıcalıkların geçerli olduğunu açıklayan Nursultan Nazarbayev, Türk şirketlerini iş yapmaları için Kazakistan’a davet etti.