Dünya Bankası Kazakistan’a yeni büyüme modelini uygulamasını önerdi

Dünya Bankası Kazak Hükümeti’ne bankacılık sektöründeki sorunlara çözüm getirmesini ve makroekonomik politikada düzeltmeler yapmasını önerdi.

Dünya Bankası’nın Kazakistan ekonomisine ilişkin ilkbaharda yayınladığı rapora göre, dünya petrol fiyatlarının eski düzeye ulaşmasına rağmen ülkenin yeni büyüme modelini uygulaması gerektiği belirtiliyor.

Raporda, doğrudan yabancı yatırımların küresel yapısındaki değişikliklerin Kazakistan için hem zorluklar, hem imkanlar getirdikleri vurgulandı.

Dünya Bankası’nın Kazakistan’daki Daimi Temsilcisi Ato Brown, Kazak Hükümeti’nin tam bu dönemde makroekonomik politikada düzeltmeler yapması, bankacılık sektöründeki sorunlara çözüm bulması ve yapısal reformları derinleştirmesi gerektiğini belirterek, yeni büyüme modeline geçmek ve üretim sektörünün rolünü arttırmak için Hükümetin yasa üstünlüğü, insani sermaye kalitesinin yükseltilmesi ve yatırım koşullarının geliştirilmesi gibi konularda çabalarını yoğunlaştırması gerektiğine dikkat çekti.

Dünya Bankası’nın raporunda, “Kazakistan, zengin doğal kaynaklara yönelik doğrudan yabancı yatırımcılar için cazip bir ülkedir. Ancak ülkenin, ekonomiyi çeşitlendirmek amacıyla ihracat ve üretim verimliliğinin arttırılmasına yönelik yatırımlara ihtiyacı var.” deniliyor.