EİT ülkeleri transit taşıma koridorlarının gelişmesini gündeme getirdi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın dönem başkanı olan Türkiye’nin inisyatifiyle çevrimiçi formatta gerçekleşen EİT Ulaştırma Bakanları 11. Toplantısı’nda pandemi sonrası dönemde transit taşımacılığın kolaylaştırılması, üye ülkelerin toprakları üzerinden tedarik zincirinin kesintisiz çalışması ile ilgili öneriler dile getirildi.  

Toplantıya katılan Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakan Yardımcısı Berik Kamaliyev, Kazakistan’ın mevcut transit taşıma koridorlarının gelişmesi ve etkinliğinin arttırılması yönünde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Berik Kamaliyev, Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı ve Khorgos – Doğu Kapı Özel Ekonomik Bölgesinde Kuru Limanın (iç terminal) geliştirilmesinde elde edilen başarılara değindi. Hazar ülkelerinin limanları arasında veri değiş tokuşunda Kazakistan’ın kullandığı bilişim sistemleri anlatan Bakan Yardımcısı, Çin ile sınır kapılarında tıkanıkları önleyecek “Demir Kervan” adlı demiryolu transit taşıma projesine ilişkin memorandumun hazırlandığını da bildirdi. 

Azerbaycan, İran ve Rusya’nın limanları ile feribot ulaşımı ve besleme hattı ile ilgili konuya değinen Berik Kamaliyev ayrıca, Aktau limanında bir “konteyner hattı”nın kurulmasının planlandığını dile getirdi. 

Sonuç olarak, tarifelerin belirlenmesine ilişkin çalışmalara devam ederek Çin-Kazakistan – Türkmenistan – İran koridorunun geliştirilmesi gerektiğini hatırlatan Kamaliyev, EİT ülkelerine mevcut Amirabad/Anzali (İran) – Aktau güzergahından istifade ederek Bender-Abbas’tan (İran) Aktau limanına kadar uzanan güzergahı kullanma teklifinde bulundu. 

EİT Ülkeleri Ulaştırma Bakanları 11. Toplantısı sonucu 2022 Ankara Bildirgesi imzalandı.