Ekonomi %4 büyüdü

Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev başkanlığında çevrimiçi formatta gerçekleşen Kabine toplantısında ülkenin 2021 yılına ait sosyo-ekonomik gelişme sonuçları değerlendirilerek, önümüzdeki sene için çalışma planı belirlendi.

“Yıl sonu itibariyle ekonomide %4’lük büyüme kaydedildi. İmalat sanayii %5,5, inşaat endüstrisi %7,6 büyüdü. Ticarette büyüme oranı %9,2, ulaştırmada %3,6 olarak kayda geçti. Aynı zamanda enflasyon %8,4’e ulaşarak belirlenen oranı aştı.” diye konuşan Cumhurbaşkanı, “Bu yılın başında yaşanan olaylar alışageldiğimiz yaşamı değiştirdi. İlk değerlendirmelere göre, bu olaylar sonucu iş sektörünün toplam zararı 100 milyar tengeyi aştı.” dedi. Tokayev’e göre, halen 1 milyona yakın kişinin geliri yoksulluk sınırının altındadır.

Cumhurbaşkanının dile getirdiği öncelikli hedefler arasında halkın refah düzeyinin yükseltilmesi, gelir eşitsizliğinin azaltılması ve enflasyonun dizginlenmesidir.

Son üç yıl içinde serbest ekonomik bölgelerin toplam üretim hacminin GSYİH’nin %1,5’ini aşmadığını, SEB ihracatının ise toplam ihracattaki payının sadece %0,1’ini oluşturduğunu dile getiren Tokayev, bu bölgelerin yatırımları çekmede etkin bir yapılanma haline gelemediğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, Hükümeti bir ay içinde gerekli tedbirleri alarak yerli ve yabancı yatırımcıları çekmekle görevlendirdi.

Kasım-Jomart Tokayev, gümrük kapılarında yaşanan sorunlar, motorlu taşıtlar için geri kazanım katılım payı, tarım sektörünün gelişmesi üzerinde de durdu.  

Cumhurbaşkanı, ülkede enerji güvenliğinin sağlanması için “çevre dostu” nükleer güç santrali inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

Sağlık sektörünün sermaye yoğun sektörlerden biri olduğuna dikkat çeken Tokayev, “Sektörde mevcut kaynakları yeniden gözden geçirerek öncelikleri yeniden belirlemeliyiz. PPP yöntemi kullanılarak inşa edilecek 20 hastane dahil diğer sağlık projeleri de bunun içinde. Her hastanenin inşaat bedeli mevcut modern kliniklerin bedelini birkaç kat aşıyor. Böyle bir PPP’ye ihtiyacımız yok.” diye belirtti.