Et hayvancılığını geliştirme programının hedefleri açıklandı

Kazakistan Tarım Bakanı Birinci Yardımcısı Arman Evniyev, Bakanlar Kurulu toplantısında 2018-2027 Yılları İçin Ulusal Hayvancılık Gelişme Stratejisi’nin konseptini sundu.

Ülkede et hayvancılığını geliştirmek için tüm gerekli koşulların mevcut olduğunu dile getiren Bakan Yardımcısı, “25 milyon baş hayvanın yetiştirilebileceği 180 milyon hektarlık alanı kapsayan doğal otlaklarımız var. Bu göstergeye göre dünyada Çin, Avustralya, ABD ve Brezilya’dan sonra beşinci sıradayız. Son beş yılda 6 milyon hektar meraya su temin edilmiş olup, toplam 110 milyon hektar yeraltı ve yerüstü sularla sulanmaktadır. İnsan kaynakları da mevcut. Ülke nüfusunun yarısı kırsal kesimde yaşamakta olup, işe ihtiyacı var.” diye konuştu.

Programın uygulanmasıyla ülkedeki çiftlik sayısının 20 binden 100 bine çıkacağını dile getiren Arman Evniyev, “Ayrıca çalışan kırsal nüfusun 100 bin kişiden 500 bine, büyükbaş hayvan sayısının 7 milyondan 15 milyona, dana ve koyun eti üretiminin 600 binden 1,6 milyon tona çıkması, hayvancılıkta ihracat gelirinin 2,4 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.” dedi.