Gümrük vergisi muafiyeti için belge ibraz esasları onaylandı

Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’nın 14 Şubat 2018 tarih ve 179 sayılı yönergesi ile onaylanan Gümrük Vergisi Muafiyetinden Faydalanmak İçin Belge İbraz Usul ve Esasları’nın 25 Mart 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

 

Ticari malların gümrük beyanı yapılırken gümrük vergisinden:

1)        Düzenli olarak uluslararası yolcu ve yük nakliyatını gerçekleştiren taşıt araçları ve ayrıca yolculuk sırasında ve ara duraklarda ihtiyaç duyulan veya söz konusu taşıt araçlarının arızasını gidermek için ülke dışında satın alınan maddi-teknik ekipmanlar, teçhizat, yakıt, gıda ve diğer mallar;

2)        Kazakistan’a ait veya Kazak vatandaşlarının kiraladıkları, denizde av yapan gemilerin faaliyetini sağlamak için Avrasya Ekonomik Birliği gümrük sınırları dışına ihraç edilen maddi-teknik ekipmanlar, teçhizat, yakıt, gıda ve diğer mallar ve ayrıca, bu gemilerin av sonucu Kazakistan Cumhuriyeti sınırları içine getirdikleri deniz canlıları;  

3)        Yerel ve yabancı kağıt ve madeni para (kültürel ve tarihi değeri olan kağıt ve madeni paralar hariç) ve ayrıca, menkul kıymetler;

4)        ÖTV’ye tabi olan mallar hariç insani yardım olarak ithal edilen ticari mallar;

5)        Teknik destek dahil devletler, hükümetler, uluslararası kuruluşlar düzeyinde hayır yardımı kapsamında ithal edilen mallar, ÖTV’ye tabi mallar hariç (tıp amaçlı özel binek otomobilleri dışında);

6)        Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası, şube, temsilcilik ve bağlı kuruluşları tarafından para üretimi için ithal ettikleri hammadde;

7)        Yabancı diplomatik ve muadil temsilcilikler, konsolosluklar  tarafından resmi kullanım ve bu kuruluşlarda çalışan diplomatik ve idari-teknik personel ve onlarla birlikte yaşayan, Kazakistan Cumhuriyeti uluslararası anlaşmaları gereği muaf tutulan, Kazak vatandaşları olmayan aile fertleri tarafından özel kullanım amaçlı ülkeye getirilen ve ülke dışına götürülen mallar;

8)        Kazakistan Cumhuriyeti vergi mevzuatı ile belirlenmiş olan, devletlerin, hükümetlerin ve ayrıca uluslararası kuruluşların tahsis ettikleri hibelerle satın alınan mallar.