İhracata destek

13 / 12 / 2018

     Başbakan Bakıtcan Sagintayev başkanlığında düzenlenen İhracat Politikası Konseyi oturumunda yarı mamul ve hazır ürün ihracatının desteklenmesine dair tedbirlerin arttırılmasına ilişkin konular ele alındı. Yeni ürünlerin ihraç edilmesi, Çin, Rusya, Özbekistan vs. “geleneksel” pazarlara Kazak malların ihracatının arttırılması, yeni pazarlara açılması amacıyla ihracatçı şirketlere finansal ve teknik desteğin sağlanması gibi konular masaya yatırıldı.

     Yatırımlar ve Kalkınma Bakanlığı’nın verilerine göre 2013 yılından bu yana imalat sanayiinin toplam ihracattaki payı %23’ten %32’ye arttı. Bu yılın ilk 9 ayı içinde yapılan ihracatın parasal değeri 44,5 milyar doları oluşturdu. Kazak malları dünyanın 123 ülkesine ihraç edilmekte olup, ihracat kaleminde 800 ticari mal bulunmaktadır.