İhracatta evrak kolaylığı

22 / 04 / 2020


Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı’nın 9 Nisan 2020 tarih ve 72-NK sayılı yönergesiyle ihracatçılara evrak kolaylığı sağlanması öngörülmüştür. 25 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan yönerge gereği, ihracatta ibraz edilecek evrak listesinde aşağıdaki değişikliker yapılmıştır:

-              başvurunun statüsünü teyit eden evraklar yürürlükteki yasalara uygun hale getirilmiştir;

-              her ürün grubu ile ilgili sunulacak belgeler belirlenmiştir; 

-              veteriner ihracat uygunluk belgesinin ve tahıl müstahsil makbuzunun ibraz zorunluluğu kaldırılmıştır;

-              ithal malların ihracatında ibraz edilecek belgeler belirlenmiştir;

-              ileride malın menşe şahadetnamesini almak üzere ihracatı kanıtlayan belgeler uluslararası anlaşmalar gereği, ihracatta ibraz edilecek evrak listesine eklenmiştir.