İnşaat bitirme süresinin ertelenmesine izin verildi

14 / 04 / 2020

 

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı İnşaat Komitesi ve “Atameken” Ulusal Girişimciler Odası’nın ortak toplantısında alınan kararla, kamu ihalesi sonucu imzalanan kontratlar çerçevesinde hayata geçirilen inşaat projelerinin bitirme süresinin, OHAL’in inşaat hızını etkilemesi halinde ertelenebileceği bildirildi. İnşaat çalışmalarının müteahhit ve tedarikçilerden kaynaklanmayan, OHAL ve karantina nedeniyle ortaya çıkan mücbir sebeplerden dolayı gecikmesi halinde para cezası kesilmeyecek ve tedarikçiler “güvenilmez firmalar listesine” dahil edilmeyecektir.

İlgili yönerge, Sanayi ve Altyapı Bakan Birinci Yardımcısı Kayrbek Uskenbayev’in imzasıyla Nur-Sultan, Almatı, Çimkent ve eyalet valiliklerine ve KİK’lere iletildi.