İşadamına Bilgi Notu (@biznesshtabalmaty)

27/07/2020


İş yerinize denetim için geldilerse:

 

-  Önleyici teftiş ve gözetlemenin denetimden başlıca farkı, öğretici ve usulsüzlükleri önleyici nitelikte olması ve sonunda iş adamına varsa usulsüzlüklerin ortadan kaldırılmasına dair uyarı yapılması. 

 

-  Önemli Not: Önleyici teftiş sonucu idari suç davası açılmamaktadır.

 

-  İş yerine denetim, önleyici teftiş veya gözetleme amaçlı gelen devlet müfettişi:

-       Hukuki istatistik ve özel kayıt devlet kuruluşunda kayıtlı görev emrini/talimatını;

-       Müfettiş kimliğini;

-       Özel giriş izninin gerektiği iş yerlerinde yetkili kurumun iznini;

-       Sağlık izin belgesinin ibraz edilmesi gereken iş yerlerinde sağlık izin belgesini;

-       Denetime, önleyici teftişe veya gözetlemeye tabi konuların yer aldığı teftiş formunu ibraz etmek zorundadır.

 

-  Önemli Not: Görev emrinde/talimatında isimleri geçmeyen müfettişlerin teftiş yapma hakkı yoktur. 

 

-  Teftişin kayıtlı olup olmadığını http://QAMQOR.GOV.kz sitesinde “Бизнес тірегі – Опора бизнеса” menüsü üzerinden öğrenebilirsiniz. 

 

Teftiş emri/talimatının ibraz edildiği tarih denetim, önleyici teftiş veya gözetlemenin başlangıç tarihi sayılmaktadır.

 

-  Denetim ve teftiş sırasında müfettişler:

-       iş yerinin çalışma düzenine engel olmamalı;

-       denetim sırasında bulunmanıza ve açıklama yapmanıza engel olmamalı;

-       denetimle ilgili size gerekli bilgileri sunmalı;

-       denetim sonucu denetim raporunu veya tespit edilen ihlallerin ortadan kaldırılmasına dair uyarı belgesini sunmalı;

-       sizden aldığı evrak ve bilgilerin muhafazasını sağlamalı.

 

-  Teftişe tabi tutulan iş yerlerinin aşağıdaki hakları vardır:

1)  - Teftiş için gelen kişilerin görev emrinde adı geçmiyorsa;

-   Görev emrinde belirtilen tarihin geçmesi veya henüz gelmemesi halinde;

-  Görev emrinde teftiş edilecek birkaç iş yeri yer alıyorsa teftişe izin vermeme; 

2)  Teftişle ilgili olmayan bilgileri vermeme;

3)  Denetim, önleyici teftiş ve gözetleme ile ilgili görev emrine ve yetkili kuruluşların hareketlerine itiraz etme,

4)   Müfettişin görevini yerine getirmesine engel olmadan ses ve video kaydı yapma;

5)   Denetime üçüncü kişileri çekme hakkı vardır.

  

-  Denetim sonuçları:

Denetim sonucu denetçi hazırladığı denetim raporunu ve uyarıyı size okutur ve imzalatır.