İşletmeler için para çekme limidi belirlendi

30 | 10 | 2020


Almatı Devlet Gelir Dairesi 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Kazakistan’da tüzel kişiliği olan kuruluşlar için bankadan para çekme limidinin belirlendiğini açıkladı.

Kazakistan Merkez Bankası bir takvim ayında çekilebilecek nakit tutarı aşağıdaki gibi belirledi:

·        Küçük ölçekli işletmeler için – 20 milyon tenge;

·        Ortak ölçekli işletmeler için – 120 milyon tenge;

·        Büyük ölçekli işletmeler için – 150 milyon tenge.

Devlet Gelir Dairesi, ticari bankaların ve bazı bankacılık işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların belirlenen limiti aşan miktarda nakit verme reddine mesnet olacak gerekçelerin olup olmadığına dair bilgiyi almak için devlet gelir dairelerine gerekli bilgi ve (veya) evrakları sunmaları gerektiği konusunda uyardı. Böylelikle risk yönetim sistemi uygulanarak aşağıdaki kararlardan birinin alınacağı bildirildi:

1)   Risk derecesi düşükse: red için bir gerekçenin olmaması;

2)   Risk derecesi yüksekse: red için gerekçenin olması.