İthal İkamesi Programının taslağı hazırlandı

İlk verilere göre, geçen yıl Kazakistan’ın imalat sanayi ürünleri ithalatı 38,3 milyar doları oluşturdu. Bunun 16,4 milyarı makina sanayii, 3,2 milyarı kimya, 2,4 milyarı demirçelik, 2,2 milyarı hafif sanayi, 1,4 milyarı inşaat malzemeleri ve 679 milyon doları demir dışı metallere düşüyor. 

Sektörel bazda rekabet gücü değerlendirmeleri yapılarak, potansiyeli yüksek sanayi alanları belirlenerek hazırlanan İthal İkamesi Programının uygulanmasıyla ithalatın azaltılması, ihracata dayalı sanayileşme ve yerli üretimin rekabet gücünün yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Valiliklerle yapılan ortak çalışmalar sonucu, ithal ikamesi amacıyla imalat sanayii sektöründe toplam 13,3 trilyon tengelik 444 yatırım projesinin uygulanması hedeflenmektedir.

Başbakan Alihan Smailov konuyla ilgili toplantıda yaptığı konuşmada, “Dünyada yaşanan jeopolitik durum nedeniyle bu konu güncellik kazandı. Bu yöndeki çalışmalarımızı hızlandırmalı, ithal ikameci projeleri uygulamamız için yatırımları çekmeliyiz.” diye konuştu. Başbakan, bir ay içinde bölgeler bazında İthal İkamesi Programının hazırlanarak onaylanmasına dair talimat verdi.