İthalat – ihracat dengesi iyleşme gösterdi.

     2018 yarıylı itibariyle Kazakistan ekonomisinde ithalat – ihracat arasındaki fark yarı yarıya azaldı. 2017 yarıyılı itibariyle bu fark 2.9 milyar dolar iken, 2018 yarıyılı itibariyle – 1.4 milyar dolar düzeyinde seyir etmekte.

     İthalat – ihracat dengesindeki farkın azalmasına petrol ve doğalgaz ihracatının artması ve iş ortakları ülkelerdeki sabit ekonomik durumun yanısıra, 2018 ilk yarısında Kazak ekonomisinin büyüme göstermesi ile doğrudan yabancı yatırımların 4.8 milyar dolara ulaşması etkili olmuştur.