Kaşagan yakınlarında 4 petrol yatağı daha işletime açılacak

“North Caspian Operating Company N.V.”Konsorsiyumu, proje ortaklarının, Kazak hükümetinin onayını aldıktan sonra Kaşagan yatağı yakınlarında dört petrol yatağını daha işletime açmak için ön mühendislik ve teknik çalışmaları südürmek istediklerini bildirdi.

Günlük petrol üretiminin halen 300 bin varile ulaştığı Kaşagan yakınlarında işletime açılması planlanan yataklar, Kalamkas, Hazar, Aktotı ve Kayran yataklarıdır.