Kazak ekonomisine en çok yatırım yapan ülkeler

2018 yılının ilk çeyreğinde Kazakistan’ın Rusya ile karşılıklı ticaretinin 3,8 milyar, Çin ile 1,5 milyar, İngiltere ile 252,7 milyon, ABD ile ise 609,6 milyon ABD Doları’nı oluşturduğu bildirildi.

Aynı zamanda Kazakistan’da 8,6 bin Rus, 1,2 bin Çinli, 497 ABD’li, 514 İngiliz şirketinin çalıştığı kaydedildi.  

2017 yılında Kazakistan’a ABD’den 3,7 milyar, Rusya’dan 1,2 milyar, Çin’den 998,7 milyon, İngiltere’den 601,7 milyon dolar doğrudan yatırım yapılmış olup, Kazakistan’dan Rusya’ya 373,9 milyon, Çin’e 38,6 milyon, İngiltere’ye 38,5 milyon, ABD’ye 26,8 milyon dolar doğrudan yatırım yapılmıştır.