Kazak ekonomisinin modernizasyonu

Başbakan Bakıtcan Sagintayev başkanlığında düzenlenen Kazak Ekonomisinin Modernizasyonundan Sorumlu Devlet Komisyonu toplantısında, 2016-2020 yıllarını kapsayan özelleştirme programının hayata geçirilmesi ile ilgili konular gündeme getirildi. Ayrıca, ilgili çalışma gruplarının, Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin özelleştirme öncesi hazırlık ve satış yöntemlerine ilişkin önerileri incelendi.

Devlet Komisyonu tarafından, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in öne sürdüğü “5 Sosyal İnisiyatif” programı çerçevesinde “Sarıarka” Doğal Gaz Hattı İnşası” yatırım projesi ve “Ulusal Endüstriyel Petrokimya Teknoloji Parkı” Özel Ekonomi Bölgesi’nin altyapı inşaat projesinin finansmanına ilişkin yaklaşımlar onaylandı.