Kazak Hükümeti ile MB’nin Ortak Bildirisi

Kazak Hükümeti’nin Merkez Bankası ile birlikte imzaladıkları Ortak Bildiri’de 2018 yılı için ekonomik politikanın başlıca yönleri açıklandı.
Bildiri’nin Kazak halkına bu yıl için belirlenen makroekonomik ve para - kredi politikalarının öncelikleri hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlandığını açıklayan Milli Ekonomi Bakanı Timur Suleymenov’un bildirdiğine göre, makroekonomik istikrarın korunması, elverişli iş koşullarının sağlanması, dijital unsuru da dahil ekonomik sektörlerin gelişmesi, ulaştırma ve lojistik altyapının gelişmesi öncelikli olacaktır. 
Bakan, “Esnek bir vergi sistemi uygulanarak devletin finansal istikrarını sağlamaya yönelik etkin bir bütçe ve vergi politikası uygulanacaktır. 2017 yılında MG’nin %2,9’unu oluşturan bütçe açığının bu yıl %1,1’e kadar indirilmesi planlanıyor. Bunun sayesinde Hükümet borcunun MG’nin %20’sini aşmaması bekleniyor. Hükümet, suni kıtlık, fiyat komplosu ve haksız rekabete yol açacak faktörleri yok edecek şekilde asılsız fiyat artışlarının önlenmesi üzerinde odaklanacak.” diye konuştu.
Elverişli iş koşullarını sağlamak ve güçlü bir orta tabaka oluşturmak amacıyla özellikle bölgeler bazında iş ortamının geliştirilmesine, vergi ve diğer konularda kolaylıklar sağlanarak işin legal yürütülmesinin teşvik edilmesine ilişkin yeni sistemli tedbirler paketi hazırlanacak. 
Yatırım politikası, özel yatırımların mümkün olduğu kadar çok çekilmesi ve ekonomiye sağlanan finansmanda bankacılık sektörünün rolünün arttırılmasına yönelik olacaktır. 
Ayrıca, Big-data, bulut teknolojileri ve 3D-printing gibi “Endüstri 4.0” programı unsurlarının uygulanması teşvik edilecektir. 
Petrol rafinerilerinin modernizasyonu tamamlanacak olup iç pazara yüksek kalitede benzin tedarik edilecektir. Tarımsal sanayiide ekim alanları çeşitlendirilerek ve işlenmiş ürün ihracatı arttırılarak verimlilik arttırılacaktır. Ulaştırma ve lojistik altyapısı da geliştirilecek olup Astana ile Almatı, Astana ile Ust-Kamenogorsk arasındaki ulaşım koridorlarının inşaatı devam edecektir.