Kazak ilaç üreticileri Rus pazarındaki paylarını arttırdı.

2018 ilk yarıyılı itibariyle Kazakistan ilaç firmalarının Rusya’ya yapmış oldukları ilaç ihracat payı %29 olarak açıklandı.  Yılın ilk 7 ayını baz alan verilere göre, Rusya’nın Kazakistan’dan ithal ettiği ilaç hacmi 8 misli artış gösterdi.