Kazak malları ihracatının artmasını engelleyen faktörler

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı Jenis Kasımbek, Kazakistan ihracatının artmasını engelleyen faktörleri açıkladı.

2013 – 2017 yıllarını kapsayan dönemde Kazakistan’ın toplam ihracatında imalat sanayiinin payı %23’ten %32’ye artarken, ülkenin dış ticareti %25 artarak 69,5 milyar dolara ulaştı. İhracat %30 artışla 48,3milyar, ithalat %15,5 artışla 29,3 milyar dolara çıktı. İhracat coğrafyası 123 ülkeyi kapsı yorolup, Kazak mallar en çok Çin (%22,9), Avrasya Ekonomik Birliği (%20,8, bunun %18’i Rusya’ya) ve AB ülkelerine (%21,8) ihraç ediliyor.

2017 yılında, 2022 yılına doğru hazır ürün ihracatının artmasını hedefleyen ihracat stratejisinin kabul edildiğini hatırlatan Jenis Kasımbek, Çin ve Rusya’nın stratejide öncelikli ihracat ülkeleri olarak belirlendiğini dile getirdi. İlk verilere göre, 2018 yılının ilk iki ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine nazaran %27,4 artışla 8,8 milyar doları aştı.

Bakan Kasımbek ihracat stratejisinde belirlenen hedeflere ulaşmak için bazı engellerin aşılması gerektiğini belirterek, “Ticari-ekonomik ilişkileri canlandırmak için ihracatta öncelikli (Rusya, Çin) ve tercihli (Hindistan, İran, Türkiye, Belarus, Özbekistan, Ukrayna, Kırgızistan) ülkelerle ikili ticaret anlaşmalarının cari durumunun düzenli olarak değerlendirilmesini öneriyoruz.” diye konuştu.Ayrıca, ilgili konuların Hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyonları’nın toplantı gündemlerine dahil edilerek bu ülkelerle ilgili Yol Haritaları’nın hazırlanması teklif edildi. Jenis Kasımbek’e göre, ihracatın gelişmesini engelleyen diğer bir husus da ülke dışında ticari temsilcilikler ağının yetersiz olmasıdır.

Dış ülkelerde ticari temsilcilikler sayısının arttırılması gerektiğine dikkat çeken bakan, “İlk olarak öncelikli ve tercihli ihracat ülkelerinden başlamak gerekiyor (Rusya 2 temsilcilik, Çin – 2, Belarus, Hindistan, İran, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Ukrayna). Ayrıca ülke dışında ihracat alt yapısını (ticaret evleri, ticari-lojistik merkezleri ve depoları, ticaret enformasyon merkezleri, ihracatta danışmanlık şirketlerinden yararlanılması) geliştirmemiz gerekiyor.” dedi.

Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı Jenis Kasımbek, Kazakistan’ın dünya pazarlarında imajını yükseltecek ve rekabet gücünü arttıracak güçlü ticari markalarının olmadığını belirterek, tarım sanayii sektöründe oluşturulan 4 marka dışında gıda, kimya sanayii, otomotiv, madenişleme ürünlerinin de birer marka haline getirilebileceğini ifade etti.