Kazak pasaportu ve kimlik bundan böyle bir gün içinde alınabilir

Kazak Hükümeti’nin 23 Temmuz 2018 tarih ve 451 sayılı Kararıyla, Kazakistan Cumhuriyeti’nde vatandaş pasaportu, vatandaş kimliği, ikamet tezkeresi (oturma izni), vatandaşlığı olmayan kişilerin kimliği ve mülteci kimliği ile ilgili işlemler, veriliş, değiştirme, teslim, iade ve imha usul ve esaslarında değişiklik yapıldı.

Yabancı uyruklu vatandaşların oturma izni, vatandaşlığı olmayan kişilerin kimliği, işlemleri hızlandırma talebi üzerine başvuru tarihinden sonra 7 iş günü içinde verilebilecektir.

Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşının pasaportu ve kimliği hızlandırma talebi üzerine Astana, Almatı, Aktöbe ve Çimkent şehirlerinde 1, eyalet merkezi olan şehirlerde 3, ilçe ve küçük kentlerde 7 iş günü içinde verilebilecektir.

Kazak vatandaşlarının talebi üzerine pasaport ve kimlik başvuru tarihinden sonra Astana, Almatı, Aktöbe ve Çimkent’te 3, eyalet merkezlerinde ise 5 iş günü içinde verilecektir.

Hükümet kararı resmi gazetede ilk yayınlandığı 25 Temmuz 2018 tarihinden 10 takvim günü sonra yürürlüğe girecektir.