Kazak petrolünün ihraç edildiği ülkeler

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanlığı İstatistik Komitesi ve Maliye Bakanlığı Devlet Gelirleri Komitesi’nin verilerine göre, 2018 yılının ilk dört ayında Kazakistan toplam 11,1 milyar doları aşan tutar karşılığında 22,4 milyon ton ham petrol ihraç etti. 

Kazak ham petrolünün en büyük tüketicisi olan İtalya söz konusu dönemde 7,1 milyon ton (3,6 milyar dolar) petrol ithal etti. 

Diğer en büyük ithalatçı ülkeler ise Hollanda (3,2 milyon ton), Fransa (2,7 milyon ton), İsviçre (1,6 milyon ton), Romanya (1,2 milyon ton), İspanya (1,1 milyon ton) ve Güney Kore’dir (1 milyon ton). 

Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinden Rusya’ya anılan dönemde 27,8 bin ton, Belarus Cumhuriyeti’ne de 5,6 bin ton ham petrol ihraç edildi.