Kazakistan’da 1.820 Türk vatandaşı çalışıyor

Kazakistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verilerine göre, 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle Kazakistan’da 16 bin 61 yabancı uyruklu vatandaş çalışıyor.


Yabancı işgücüne verilen çalışma izinlerinin 603’ü yönetici ve yardımcılarına (birinci kategori), 3.131’i alt birim yöneticilerine (ikinci kategori), 7.970’i uzmanlara (üçüncü kategori) ve 1.021’i kalifiye işgücüne (dördüncü kategori) verilen izinlerdir. Mevsimlik işlerde 1.430, kurumsal transfer kapsamında 1.906 yabancı uyruklu vatandaşa çalışma izni verildi.


Halen Kazakistan’da yabancı işgücünü çalıştırmakta olan 1.766 işveren 397 binden fazla Kazak vatandaşını istihdam etmekte olup, bu rakam toplam personelin %96’sını oluşturmaktadır.


Kazakistan’da çalışan yabancıların çoğu Çin (3.587), Türkiye (1.820), Hindistan (1.691), Özbekistan (1.563) ve Birleşik Krallık (1.123) vatandaşlarıdır.