Kazakistan’da 15 binden fazla yabancı çalışıyor

Kazakistan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verilerine göre, 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle Kazakistan’da çalışma izniyle 15 bin 434 yabancı uyruklu vatandaş çalışıyor. Bunun 586’sı üst yönetici ve yardımcılar (birinci kategori), 3 bin 76’sı

alt birim yöneticileri (ikinci kategori), 7.910’i uzmanlar (üçüncü kategori) ve 891’i kalifiye işçilerdir (dördüncü kategori). Mevsimlik işlerde 1.380, kurumsal transfer kapsamında 1.591 yabancı uyruklu vatandaşa çalışma izni verildi.

Halen Kazakistan’da yabancı işgücünü çalıştırmakta olan 1.751 işveren 399 binden fazla Kazak vatandaşını istihdam etmekte olup, bu rakam toplam personelin %96’sını oluşturmaktadır.

Sektörel bazda yabancı işgücünün dağılımı ise şöyledir: inşaat 6 137, madencilik 1 515, tarım, ormancılık ve balıkçılık 1 211, bilim ve teknik 1 143, imalat sanayii 1 071 kişi, kalanı diğer sektörlerde çalışmaktadır.

Kazakistan’da çalışan yabancıların çoğu Çin (3 539), Hindistan (1 801), Türkiye (1 707), Özbekistan (1 487) ve Birleşik Krallık (1 125) vatandaşlarıdır.