Kazakistan’da atom enerjisi sektörü

Kazakistan Enerji Bakanlığı, Kazakistan’ın atom enerjisi santralinin inşaatına ilişkin Çin, Rusya, Fransa ve Japonya’dan partner olabilecek şirketlerle görüşmelerin yapıldığını bildirdi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugünlerde “Kazatomprom” ve “Kazakistan Atom Elektrik Santralleri” tarafından proje fizibilitesinin hazırlanmakta olduğu, şirketlerin atom enerjisi alanında kullanılan teknolojileri ve dünya deneyimini incelediklerini, AES inşaatı için arsa seçim çalışmalarını yaptıkları bildirildi. 

Gazla çalışan termik elektrik santrallerinde havaya atılan karbondioksit atıkları 1.000 megavat elektrik üretiminde 13 bin ton, kömürle çalışanlarda ise 165 bin tondur. AES’lerde ise bu atıkların cüzi miktarda olduğu belirtildi. 

Günümüzde Kazakistan dünya nükleer yakıt üretiminin birkaç aşamasında yer almaktadır. Bunlar, ham uranyum çıkarımı, düşük zenginleştirilmiş hammaddeyi toz ve tablet haline dönüştürme ve Rusya’nın uranyum zenginleştirme işletmesinde katılım payıdır.