Kazakistan’da bakanlık ve valiliklere verilen talimatlar

14/07/2020


Koronavirüs pandemisi ile mücadelede alınacak önlemler kapsamında:

 

Ø  Sağlık Bakanlığı’na Eğitim Bakanlığı, Dijital Gelişme, İnovasyon ve Uzay Sanayii Bakanlığı ve valiliklerle birlikte yeni eğitim-öğretim yılının birinci döneminde 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren örgün eğitim kurumlarında uzaktan eğitim yapılmasına dair hazırlık yapmaları yönünde talimat verildi.

Zaruri hallerde sıkı sıhhi-epidemiyolojik normlara uyum sağlayarak ilkokul öğrencilerinin ebeveynlerinin yazılı dilekçeleri üzerine “nobetçi” sınıfların açılması için gerekli koşulların sağlanması öngörülmektedir.

 

Sosyo-ekonomik gelişme önlemleri kapsamında:

 

Ø  Ulusal Ekonomi Bakanlığı, Merkez Bankası ve Finans Piyasasını Düzenleme ve Geliştirme Ajansı ile birlikte sosyo-ekonomik durumun kötüleşmesi halinde iş sektörünü ve halkı desteklemek amacıyla uygulanacak ek Eylem Planı’nı hazırlamakla görevlendirildi. Ayrıca bütçe kaynaklarının etkin kullanımını sağlama ve enflasyon oranının yüzde 8-8,5 düzeyini aşmaması yönünde para ve kredi politikasını yürütme talimatı verildi. 

Ø  Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı’na valilikler ve “Atameken” Ulusal Girişimciler Odası ile birlikte mal alımlarında ve inşaat işlerinde yerel içerik payının arttırılması ve daha çok imalat sanayii projesinin hayata geçirilmesi yönünde talimat verildi. 

Ø  Tarım Bakanlığı hafta sonuna kadar Toprak Reformu Komisyonu’nun kurulmasına dair karar taslağını hazırlamakla görevlendirildi. 

Ø  Valiliklere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte “İstihdam Yol Haritası” Programı’nı etkin bir şekilde uygulayarak daimi istihdam sayısını arttırmakla görevlendirildi.