Kazakistan’da çimento ithalatına geçici yasak

17 / 04 / 2020


Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakan Vekilinin 9 Nisan 2020 tarih ve 191 sayılı yönergesiyle, 27 Nisan 2020 tarihinden itibaren altı ay süreyle Kazakistan’a klinker, Portland çimentosu (GTİP kodu: 2523100000), diğer Portland çimentosu (GTİP kodu: 2523290000), şaplı çimento (GTİP kodu: 2523300000), su altında sertleşen diğer çimentoların (GTİP kodu: 2523300000) Avrasya Ekonomik Birliği dışında üçüncü ülkelerden ithalatı yasaklanacak.