Kazakistan’da genel beyanname zorunluluğu

27 | 11 | 2020


Kazakistan’da 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren aşamalı olarak genel beyanname uygulamasına geçilecektir.

Gerçek kişiler şahsi kazançlarını aşağıdaki tarihlerden itibaren beyan edecektir.

1.   Etap (1 Ocak 2021 tarihinden itibaren): yetkili makamlarda bulunan devlet memurları ve eşleri, devlet fonksiyonlarını yerine getirmekle yetkilendirilmiş şahıslar ve eşleri, devlet fonksiyonlarını yerine getirmekle yetkilendirilmiş şahıslarla eşit pozisyonlarda bulunan şahıslar ve eşleri; “Kazakistan Cumhuriyeti’nde Seçim Yasası”, “Yolsuzlukla Mücadele Yasası”, “Bankacılık ve Bankacılık Faaliyetleri Yasası”, “Sigortacılık Yasası”, “Menkul Kıymetler Yasası” gereği beyanname vermekle yükümlü şahıslar;

2.   Etap (1 Ocak 2023 tarihinden itibaren): diğer devlet memurları ve eşleri, KİK çalışanları ve eşleri;  

3.   Etap (1 Ocak 2024 tarihinden itibaren): tüzel kişiliği olan kuruluşların kurucuları ile yöneticiler ve eşleri, bireysel girişimciler ve eşleri;

4.   Etap (1 Ocak 2025 tarihinden başlıyor): diğer kategoriye giren vatandaşlar.


Beyanname ikamet adresine göre ilgili kuruma sunulacaktır:

-      Beyannamenin kağıt halinde sunulması durumunda, beyannamenin verildiği yılın en geç 15 Temmuz tarihine kadar;

-      e-Beyannamenin sunulması durumunda, beyannamenin verildiği yılın en geç 15 Eylül tarihine kadar.


Banka ve sigorta (reasürans) şirketinde büyük pay hisse sahibi veya portföy yöneticisi olmak isteyen şahıslar yetkili kuruma konuyla ilgili başvuruda bulunmadan önce beyanda bulunacaktır. Beyannamede aynı ayın birinci günü itibariyle bilgiler yer alacaktır.